Totalt 42 ulike trussamfunn er representerte i Eid kommune

Gjev støtte til 29 ulike trussamfunn

29 ulike trussamfunn i Eid får støtte frå kommunen. Dei har frå ein til 106 medlemmer busette her.

I Eid kommune er talet på medlemmer av trussamfunn utanfor Den norske kyrkja aukande. I dag har Eid representantar frå heile 42 slike trussamfunn, der 29 av dei har fått økonomisk støtte for 2018. Den største gruppa tilhøyrer desse innvandrarane frå Polen, som representerer St. Pauls meninghet i Bergen. I dag har Oslo katolske bispedømme 106 medlemmer i Eid.   Foto: Arkiv

Nyhende

Dei som har medlemmer i kommunen og får støtte er:

(815 kroner per medlem)