Skuleskyss er utfordrande i Nordfjord

– Skuleskyss er alltid ei utfordring og det er mykje som skal gå opp ettersom skulebussane skal bruke ei viss tid til og frå skulane.

Utfordrande: Ove Bjørlo, rektor ved Eid vidaregåande skule, meiner skuleskyss i Nordfjord er ei utfordring. Foto: Olin Maria Yri  Foto: Olin Maria Yri

Slik det er no, er det ikkje ein trygg skuleveg

Nyhende

Det seier Ove Bjørlo, rektor ved Eid vidaregåande skule. Han meiner det er mange utfordringar med skuleskyss i Nordfjord, men også i resten av Distrikts-Norge.