Innføring av Autopass:

– Informasjonen har vore for dårleg

– Eigentleg har overgangen til Autopass på sambandet Lote-Anda gått greitt, men nokre utfordringar har det vore.

Lengst kø: Då Fjordabladet var med på overfarten mellom Lote og Anda med retur, vart det stor overvekt av bilistar utan AutoPass-brikke. Berre ein av ti køyrde inn på autopassfelta. Alle foto: Tormod Flatebø  Foto: Tormod Flatebø

Nyhende

Det seier matros Guttorm Henden og matros/lærling Kristian Hauge på ferja MF Gloppestad, som trafikkerer sambandet over Nordfjorden.