Omsetting av eigedomar i Eid kommune

Omsetning av eigedomar i Eid kommune i desember 2018.

For 7.280.930 har Retail1 as kjøpt delar av området i Eid Næringspark frå Eid kommune.   Foto: Anna Wuttudal

Nyhende

Gnr 56, bnr 161 er overdrege for kr 200.000 frå Sonja Marie Leivdal til Geir Furnes (03.12.2018)