Fått mykje merksemd

Saka om katten Satan som Fjordabladet hadde i romjula, har skapt mykje merksemd, både på Fjordabladet sine eigne nettsider og på sosiale medium.

MERKSEMD: Saka om katten Satan har fått mykje merksemd.  Foto: Olin Maria Yri

Nyhende

Saka om katten Satan som opna bildøra og forsvann i Stryn, og vart vekke i over tre år før han kom tilbake til ein lukkeleg eigar rett før jul har fått mykje merksemd. Saka stod på trykk i Fjordabladet i romjula og vart også publisert på Fjordabladet sine nettsider Det har vore mange diskusjonar om blant anna namnet til katten, som ifølgje eigar er Satan, slik som Fjordabladet skreiv. Saka har også fått merksemd på blant anna Instagram.

Saka om Satan kan lesast her.