Kjem til å ta kontakt

Elin Leikanger, kommunesjef i Eid kommune, stadfestar at Eid kommune har hatt kontakt med Statens vegvesen om trafikktryggingstiltak i Kjølsdalen.

Ingeniør: Dag Petter Leite er ingeniør i Eid kommune. 

Nyhende

–Eid kommune har fått innspel frå Kjølsdalen Montessoriskule og Kjølsdalen Krins Utviklingslag som er sendt vidare til vegeigar, som er Statens vegvesen, seier kommunesjef Leikanger.