Thomas Poul Reines Hals, rektor ved Kjølsdalen Montessoriskule:

–Det viktigaste no er å vise handlekraft

– Ulukker kan skje uavhengig av kor mange tiltak ein set i verk. Det viktigaste er at vi gjer alt som står i vår makt fort å unngå dei.

Autovern: Kjølsdalen Montessoriskule og Kjølsdalen Krins Utviklingslag har ved fleire høve tatt opp behovet for ei eller annan form for sikring mellom riksveg og gangveg. I romjula skjedde det ei drastisk dødsulukke då ein bil køyrde av riksvegen og inn på gangvegen. Foto: Tormod Flatebø  Foto: Tormod Flatebø

Nyhende

Det seier Thomas Poul Reines Hals, rektor ved Kjølsdalen Montessoriskule som ber om at Statens vegvesen viser handlekraft og set i verk tiltak for å gjere gangvegen born nyttar for å kome seg til å frå skule og barnehage trygg.