Listetoppane gler seg til valkampen

Lovar skuleutbygging og kombihall

Stad Ap har planen klar for korleis dei skal få Stad-skuta på rett kjøl. I programmet deira for 2019–2023 finn ein godbitar som utbygging av Nordfjordeid skule i Eid og idretts- og kulturhall i noverande Selje kommune.

STØ KURS: Toppkandidatane i Stad Arbeidarparti, Siri Sandvik og Jan Vidar Smenes styrer med høge ambisjonar inn i Stad kommune. – Det er ei heilt ny verd som opnar seg, seier ei begeistra Siri Sandvik og viser mellom anna til det marine og maritime som Selje bidreg med.  Foto: Anna Wuttudal

Det er på Nordfjordeid den største folketalsveksten er.

Nyhende

I desse kommunebudsjettider handlar det meste om raude tal og kutt, men i sitt program er Stad Ap offensive og har konkretisert ein del satsingsområde som dei tek sikte på å få gjennomført. Om veljarane gjev dei nok tillit.