Stein Robert Osdal (KrF):

Manglar motivasjon til stille som ordførarkandidat i Stad

– Skal du vere kandidat må du vere 110 prosent motivert. Der er ikkje eg i dag.

Seier nei: Stein Robert Osdal (KrF) har vore ordførar i Selje dei siste tre åra. Nå seier han nei til topplassen på Stad KrF si liste til kommunestyrevalet i 2019. Seier du ja til å vere ordførarkandidat må du vere 110 prosent på. Eg er ikkje der i dag, seier Stein Robert. Alle foto: Tormod Flatebø 

Du skal levere buet tilbake i betre stand enn då du tok over

Nyhende

Det seier Stien Robert Osdal, Krf-ordførar i Selje, som har gitt melding om at han ikkje er aktuell som ordførarkandidat for Kristeleg Folkeparti (KrF) ved kommunevalet neste haust.

–At eg ikkje ønskjer å stille som ordførarkandidat, er ikkje einstydande med at eg ikkje stiller meg til disposisjon til Stad KrF si valliste. Eg står støtt i partiet, og let valnemnda i partiet bestemme kor dei ønskjer å plassere meg. Men då ikkje som listetopp og ordførarkandidat, seier Osdal som er nominert på 5.-plass på KrF si valliste det første fylkestingsvalet i det nye Vestland fylke.