Sommarstengt barnehage

Plenklipp med robot

Formannskapet i Eid vedtok framlegg til kommunebudsjett som mellom anna inneheld bruk av robotplenklipparar, to veker med sommarstengt barnehage og to gratis turneringar for hallidrett.

BLÅ MEDISIN: I framlegget frå V/H/Frp/KrF som vart vedteke av formannskapet ligg det mellom anna inne at ein skal sjå på kva potensial det er for meir samordna organisering, felles ressurs- og kompetanseutnytting av dei kommunale skulane i Eid. Framlegget vart presentert av Arild Krogh Nøstdal (V). Til venstre: Varaordførar Kirsti Ohrvik Olsen (V).  Foto: Anna Wuttudal

Nyhende

Gruppeleiaren for Venstre, Arild Krogh Nøstdal presenterte i finansutvalet alternativt budsjettframlegg på vegner av dei blå budsjettkameratane V/H/KrF/Frp. Deira forslag fekk fleirtal og går vidare som tilråding til kommunestyret som gjer endeleg vedtak 13. desember.