Må få meir inntekter i Eid kommune

Næringslivet må bidra

– Eg er alvorleg bekymra. Vi kan ikkje levere dette frå oss til nye Stad kommune som eit konkursbu. Vi må gjere grep som gjer at vi har handlingsrom, seier Sigurd Reksnes (Sp). Han meiner at inntektene må aukast i den vanskelege økonomiske situasjonen som Eid kommune no er i, og at næringslivet må bidra ved å betale eigedomsskatt.

DELT: Politikarane i Eid er delte i synet på kva medisin som må til for å sikre ei god utvikling av eidasamfunnet. Fleirtalet, V/H/Frp/KrF, vil gå vidare utan innføring av eigedomsskatt på næring. 

Nyhende

– Ei utfordring på 26 millionar kroner er veldig alvorleg, både for innbyggjarane og dei som jobbar i Eid kommune.