Innfører nye pass- og ID-kort

Berre eitt passkontor i Nordfjord

Justisdepartementet har bestemt at i Nordfjord lensmannsdistrikt er det berre på Nordfjordeid ein kan få pass og ID-kort i framtida. Ordninga trer i kraft i løpet av 2019.

UTSKIFTING: Lensmann Tormod Hvattum fortel at den gamle passautomaten på Eid lensmannskontor skal skiftast ut med to nye i løpet av 2019. Foto: Per Ole Lefdalsnes  Foto: Per Ole Lefdalsnes

Nyhende

Regionlensmann Tormod Hvattum opplyser at lokala på lensmannskontoret er tilstrekkeleg sikra for nyordninga, men eksisterande passautomat vert skifta ut med to nye.