Innfører nye pass- og ID-kort

Berre eitt passkontor i Nordfjord

Justisdepartementet har bestemt at i Nordfjord lensmannsdistrikt er det berre på Nordfjordeid ein kan få pass og ID-kort i framtida. Ordninga trer i kraft i løpet av 2019.

UTSKIFTING: Lensmann Tormod Hvattum fortel at den gamle passautomaten på Eid lensmannskontor skal skiftast ut med to nye i løpet av 2019. Foto: Per Ole Lefdalsnes  Foto: Per Ole Lefdalsnes

Nyhende

Regionlensmann Tormod Hvattum opplyser at lokala på lensmannskontoret er tilstrekkeleg sikra for nyordninga, men eksisterande passautomat vert skifta ut med to nye.

Det er tre sivilt tilsette som skal ha det som arbeidsfelt, og det er tilsette som alt arbeider i regionen. Dei er alt i gang med opplæring som vil bli avslutta med ei prøve.