– Ein må uansett omstille drifta

V, H, Frp og KrF meiner at det er feil medisin å innføre eigedomsskatt på næring slik Sp, Ap og SV i Eid har teke til orde for.

NEGATIVT: Eid-ordførar Alfred Bjørlo (V) trur konsekvensane samla sett vil vere negative om ein innfører eigedomsskatt på næring i Eid.  Foto: Anna Wuttudal

Nyhende

Må få meir inntekter i Eid kommune

Næringslivet må bidra

 

– Eg trur at kostnadene for eidasamfunnet vil vere betydeleg større enn gevinstane, seier Eid-ordførar Alfred Bjørlo (V). Han forklarer at dei samla forventa eigedomsskattinntektene frå næring i Eid vil vere små samanlikna med ein del andre kommunar.