Stor privat gjeld hos innbyggjarane i Eid og Selje

Mørke skyar over Eid

Den misleghaldne private gjelda har skote i vêret det siste året. I Eid har ein hatt ein auke på heile 127 prosent.

Stor privat gjeld: Den misleghaldne private gjelda i Eid har skote i vêret, og har auka med heile 127 prosent.   Foto: Ingebjørg Nilsen Stokkenes

Nyhende

På landsbasis er auken urovekkjande 16,7 prosent, medan den for ein rekkje kommunar er langt høgare. Eid er mellom desse.