Stor privat gjeld hos innbyggjarane i Eid og Selje

Mørke skyar over Eid

Den misleghaldne private gjelda har skote i vêret det siste året. I Eid har ein hatt ein auke på heile 127 prosent.

Stor privat gjeld: Den misleghaldne private gjelda i Eid har skote i vêret, og har auka med heile 127 prosent.   Foto: Ingebjørg Nilsen Stokkenes

Nyhende

På landsbasis er auken urovekkjande 16,7 prosent, medan den for ein rekkje kommunar er langt høgare. Eid er mellom desse.

Ifølgje ferske tal som Lindorff har henta inn frå Experian var 259.871 nordmenn registrert med ein eller fleire betalingsmerknadar ved utgangen av tredje kvartal i år. Dette er ein nedgang på 7.525 frå same tid i fjor.