Må søkje på nytt i Bruhola

NYBYGG: Seks leilegheiter skal byggast i Bruhola der det tidlegare stod eit eldre hus.  Foto: Anna Wuttudal

Nyhende

Teknisk- og samfunnsutvalet gav 30. oktober dispensasjon og rammeløyve til oppføring av ein leilegheitsbygg i Bruhola ved Skulevegen. Det var Sunnmørshus AS som på vegner av Jøran Tidemann Rise søkte om dispensasjon og løyve til oppføring av ein 6- mannsbustad der, og fekk dette innvilga.