– Vi shanghaier ikkje inn brukarar

HAR ALT PÅ STELL: Kommunalsjef Kari Krogh orienterte HSU om rutinar i Eid.  Foto: Anna Wuttudal

Nyhende

Kjøper ikkje eksterne tenester

Eid klarer seg sjølv

 

Det har den siste tida vore fokus på konsulentselskap som skal ha gitt råd som tek sikte på å auke talet registrerte lett psykisk utviklingshemma som får kommunalt tilbod og dertil auka inntekter til kommunane.