Lunden Handelspark er godt nøgd

– Framtidsretta vedtak

– Eit veldig positivt og framtidsretta vedtak, som inneber at vi kan gå vidare med prosjektet. Det seier Bjørn Myklebust, som følgde debatten i TSU frå sidelinja.

NØGD: Styremedlem i Lunden Handelspark Holding AS, Bjørn Myklebust, følgde saka i TSU frå tilskodarplass. Framme t.v., leiar i TSU, Alf Reidar Myrstad (Sp) og t.h. kommunalsjef Elin Leikanger.  Foto: Anna Wuttudal

Butikkane vil gjerne ha med seg julehandel.

Bjørn Myklebust
Nyhende

 

Myklebust er godt fornøgd med at Lunden Handelspark no har fått eit reint rammeløyve, utan atterhald.