Politikarane sa ja til Lunden Handelspark

Teknisk- og samfunnsutval (TSU) gav i møte i dag rammeløyve til Lunden Handelspark i samsvar med søknad. Grunngjevinga er at Skaffarmarka på dette stadium er innanfor sentrum.
Nyhende

Lunden Handelspark er godt nøgd

– Framtidsretta vedtak

 

– Det er vår politiske oppfatning at Skaffarmarka ligg innanfor sentrum, poengterte utvalsleiar Alf Reidar Myrstad (Sp). Vedtaket vart gjort mot SV si røyst.