Aktivitet i haustferien

Moro med trening

Frå onsdag til fredag har 50 born vore samla i Eidahallen for å spele handball og vere i aktivitet.

Handballskule: Frå onsdag til fredag vart Rema 1000 Handballskule arrangert i Eidahallen. Det var stort fokus på blant anna leik, basistrening og teknikktrening.   Foto: Olin Maria Yri

Nyhende

– Det er litt keisamt å berre vere heime så det er kjekt å bruke haustferien på handballskule, seier Astri (9) som saman med Malik (10) og Scott (11) brukar ferien på Rema 1000 Handballskule som har vore arrangert frå onsdag til fredag i Eidahallen. Til saman er det 50 born mellom seks og elleve år som har vore med for å vere i aktivitet, spele handball og vere sosial.