Storstilt omorganisering av Statens vegvesen

Regjeringa vil kutte 1,7 mrd. kroner og legg opp til ei omfattande omorganisering av Statens vegvesen som kan innebere nedlegging av ein del trafikkstasjonar i distrikta.

PUBLIKUMSRETTA TENESTER KAN BLI KUTTA: I løpet av ei veke er det mellom 200 og 300 personar som er innom og får hjelp til å ordne ting på Trafikkstasjonen på Nordfjordeid.  Foto: Anna Wuttudal

Nyhende

Det har blitt gjennomført noko som i regjeringa sitt framlegg til statsbudsjett vert omtala som ein områdegjennomgang av Statens vegvesen. Føremålet er å legge til rette for mogelege endringar, slik at etaten kan bli meir effektiv.