Fem gebyr og seks bruksforbod

Under ein tungbil- og køyre og kviletidskontroll Statens vegvesen gjennomførte måndag kveld og natt til tysdag fekk seks bilførarar bruksforbod

Illsustrasjonsfoto.  

Nyhende

Kontrollstad var Kjøs kontrollstasjon. I den tida kontrollen  varte  vart det kontrollert 28 køyretøy, av totalt 41 som var innom kontrollstasjonen. Det vart skrive ut fem gebyr. Tre for slitte dekk, eit for manglande dokument og eit for ugyldig bom brikke.  Det vart i tillegg gitt seks bruksforbod. Fem for sikthindrande ting i frontrute og eit for manglande merking av utstikkande gods.