60,5 millimeter nedbør

Nyhende

Det siste døgnet er det målt 60,5 millimeter nedbør på målestasjonen hjå Karsten Hildenes. I tillegg har det regna jamt med 30 til 35 millimeter døgnnedbør i ein lengre peride.

Bileta viser korleis det i føremiddag ser ut i nærområdet til Eidselva og Nordfjordeid. Vannstanden er høg, og ein god del mark og vegetasjon står under vatn.