– Vi må halde sentrum samla

– Vi bør sjå korleis ein har løyst sentrumsutfordringar andre stader, slik at vi ikkje gjer same feil som andre har gjort.

Avgrensing: Ivar Moen var opptatt av å halde sentrum samla. Frå venstre: May-Britt Hernes, varaordførar Kirsti Ohrvik Olsen og Ivar Moen.  Foto: Tormod Flatebø

Nyhende

Det sa Ivar Moen då han presenterte gruppa han hadde sitte i sitt forslag til kartfestinga av sentrumssone under folkemøtet måndag kveld.