Nordfjordbrua AS

– Treng folkeleg engasjement

– Sjølvsagt er vi ute etter pengar, men i like stor grad er vi ute etter det folkelege engasjementet. Det seier nestleiar i styret, Svein Ottar Sandal (t.h.). Her saman med Arvid Andenæs.   Foto: Anna Wuttudal

Nyhende

–Ei bru er ei langsiktig investering, ei ferje er ei «evig» utgift

– På tide å tenkje nytt

 

Næringsliv, organisasjonar og privatpersonar er inviterte til å teikne aksjar i Nordfjordbrua AS for å vise at her er stort engasjement og for at selskapet skal ha pengar å bruke på forprosjekt som skal avklare kor realistisk det er.