Ventar på svar frå departementet

– Dale er ein praktisk fyr

Styreleiar i Nordfjordbrua AS, Alfred Bjørlo ser positivt på, og har forventningar til Jon Georg Dale (Frp) som ny samferdsleminister.

HAR TRUA PÅ BRUA: Nestleiar i styret, Svein Ottar Sandal, dagleg leiar Jan Olav Tryggestad og styreleiar i Nordfjordbrua AS, Alfred Bjørlo jobbar med mål om at det innan 2030 skal vere bru som erstattar ferja mellom Lote og Anda.  Foto: Anna Wuttudal

Nyhende

–Ei bru er ei langsiktig investering, ei ferje er ei «evig» utgift

– På tide å tenkje nytt

 

– Han kjenner regionen og er ein praktisk fyr som er oppteken av å få ting gjort, seier styreleiaren i Nordfjordbrua AS, Alfred Bjørlo. Bruselskapet har bede samferdsledepartementet om avklaring om Nordfjordbrua Lote-Anda er politisk interessant som teknologi-utviklingsprosjekt i Statens vegvesen-regi eller som eit sjølvstendig OPS-prosjekt,