Godtek tillegg

– Er innanfor

RiK Arkitektur har kome med varsel om tilleggsrekning i samband med ombygging av Eid eldretun.
Nyhende

Bakgrunnen er at dei i juni fekk ein e-post frå Eid kommune med betydelege endringar. Dei har utifrå dette varsla ekstra timebudsjett på til saman 700 timar pluss at det kan kome noko meir. Dette utifrå at endringane kjem seint i prosessen og medfører omprosjektering seint i detaljprosjektfasen.