Klarsignal for høgblokkene i Lunden

Kommunestyret i Eid har i dag godkjent detaljreguleringsplan for bustadområde med inntil åtte etasjar høge blokker i Lunden.

Planen går ut på å byggje fire bustadblokker med tilsaman 60 leilegheiter i eit område som er avsett til bustader i arealdelen av kommuneplanen. Teikning: SAUNDERS ARKITEKTUR AS 

Nyhende

Kommunestyremedlemmene var fulle av lovord over prosjektet, som vart karakterisert som spenstig og spennande.