Nordfjordbrua i startgropa med forprosjekt

Treng pengar og engasjement

– Eg føler at vi er inne i ein god stim, men det er behov for stort engasjement og sterk tru på prosjektet for å få det realisert.

ORIENTERTE: – Er det framdrift?, ville Høgre-politikar Jostein Hundeide vite då dagleg leiar i Nordfjordbrua AS Jan Olav Tryggestad (t.h.) nyleg var innom formannskapet for å orientere. Tryggestad har tru på at ein ved bruk av ny teknolog, ferjeavløysingsmidlar og brukarbetaling kan realisere bru mellom Lote og Anda. Men for å kome vidare treng dei meir pengar.  Foto: Anna Wuttudal

Nyhende

Det seier dagleg leiar i Nordfjordbrua AS, Jan Olav Tryggestad. Prosjektet er no inne i ein avgjerande fase og ein treng både pengar og engasjement.