Markerte MS-dagen

Gjekk Via Ferrata

MS-foreininga i Sogn og Fjordane markerte i år MS-dagen 25. august ved å gå Via Ferrata i Loen. -Litt galskap er den beste medisin, meiner dei.

Meistring: Alle 15 kom seg til toppen då MS-foreininga arrangere medlemstur til Via Ferrata Loen på MS-dagen 25. august, og oppe på Hoven venta fleire medlemmar som hadde valt å ta bana opp. 

Klart eg kan gå på fjelltur. Men kanskje eg brukar lenger tid enn før.

For dei tøffaste: Laila Marie Kandal frå Sandane og eit par andre valde også å gå over Gjølmunnestrengen. 

Nyhende

– Vi må sjå utvegar, ikkje sette grenser. Sjølv om vi har MS, så betyr det ikkje at vi ikkje kan gjere noko. Alle kan ikkje gjere det same, men alle kan utfordre seg sjølv og oppleve meistring. Det var det som var målet med denne turen, fortel Laila Kandal i Sogn og Fjordane MS-foreining.

Spektakulær tur

Sogn og Fjordane MS-foreining markerte MS-dagen 25. august ved å invitere medlemmane sine til å gå spektakulære Via Ferrata i Loen.

15 personar, ti med MS og fem pårørande, frå heile Sogn og Fjordane gjennomførte den krevjande turen på 1010 høgdemeter saman med to flinke guidar på vel seks timar.

Alle fekk utlevert klatresko, sele, hjelm og hanskar og gjekk oppover i samla flokk – først på skogsveg, så på bratt sti opp til 440 meter over havet.

Bratt

Derfrå var det klatring i wire opp til den spektakulære Gjølmunnebrua, ei 120 meter lang hengebru, 760 meter over havet. Nokre få valde også å gå over Gjølmunnestrengen, ein smal wire, medan andre gjekk rett på klatringa vidare opp til 880 meter over havet. Dei siste 130 meterane var det bratt sti og steintrapp opp til Hoven der fleire medlemmer, som hadde valt å ta Loen Skylift, stod og applauderte den utslitne gjengen. Med høljande regnvêr og skodde deler av turen fekk deltakarane verkeleg prøvd seg, men stemninga var god og alle kom seg i mål utan større problem. Våte og slitne, men med minner for livet og med ei ekstremt god kjensle over å ha klart utfordringa.

Fekk støtte

– MS (Multiple Sklerose) er så mykje, og den artar seg ulikt frå person til person. Vi har alle plager i ulik grad, men det betyr ikkje at vi ikkje kan gjere noko lenger. Før var det sagt at om du hadde MS så kunne fysisk aktivitet forverre sjukdommen, men i våre dagar har forsking vist at det å vere fysisk aktiv kan minske plagene for mange med sjukdommen. Eg pleier å seie at litt galskap er den beste medisin, så vi sende inn ein søknad til ExtraExpress-stiftinga om midlar til å gå Via Ferrata for dei av medlemmane våre som føler seg i god nok form til å gjennomføre ein slik tur. Heldigvis fekk vi støtte, og fleire har fortalt meg at dei ikkje ville ha våga å ta denne turen om dei ikkje hadde fått tilbod om å gå saman i ei slik gruppe, fortel Laila Kandal i Sogn og Fjordane MS-foreining.

Fleire turplanar

Ho seier at foreininga framover har planar om å få til fleire spennande turar for alle medlemmane sine.

– Vi må leve no. Ein sa til meg då eg fekk MS-diagnosen at no kunne vel ikkje eg gå fjellturar lenger. Eg blei ganske provosert då. Klart eg kan gå på fjelltur. Men kanskje eg brukar lenger tid enn før. For meg er Lars Monsen eit førebilete. Og trua på at vi kan få med fleire med MS ut på tur og gje dei gode opplevingar, er min motivasjon, avsluttar Kandal.