Teknisk- Samfunnsutval:

Ja til daglegvarehandel på Stokkenes

Teknisk- samfunnsutval  (TSU) vedtok tysdag å seie ja til at det blir etablert daglegvarehandel på Eid Næringspark på Stokkenes.

Tysdag var Teknisk- Samfunnsutval i Eid innkalla til ekstraordinært møte for å handsame søknad frå Retail Eigedom AS om rammeløyve - for butikk, tankanlegg/fyllestasjon og storbilparkering i Eid Næringspark. Utvalet sa etter ein kort diskusjon ja til søknaden.  Foto: Tormod Flatebø

Nyhende

Vedtaket i TSU var samrøystes og i tråd med rådmannen si innstilling i saka.