Bryggja skule:

Entusiastisk dugnadsgjeng

Knappe to veker før skulestart er 25 dugnadsfolk, både store og små, i full gang med oppussing og klargjering av skulen.

BORNA GLER SEG: Eit lyst og nyopppussa bibliotek er klart. Borna sorterer bøker og gler seg til nytt skuleår med nytt opplegg og nye lærarar. F.v. Kristina, Mia, Frida, Anna, Malene og Joachim.   Foto: Per Ole Lefdalsnes

Eg har god tru på at den private skulen på Bryggja er sikra i mange år framover

Sverre Solibakke
Nyhende

Det er ingenting å seie på arbeidslysta for det nye og spennande som skal i gong i bygda: Dei skal drive sin eigen skule og det på ein litt annan måte enn kommunen. Noko som betyr meirarbeid for foreldra, men det tek dei med glede på seg for å sikre skule i bygda for borna sine.