Munk og ikonmålar

Ole Støfring frå Jølster (75) lever som munk i Nederland og har som hobby å måle ikon – religiøse bilde. Fredag blei ei utstilling med 39 av bilda hans opna i Doktargarden Selje.

Konge i Danmark rundt år 1200: Han var ei ivrig reformator noko som skapte motvilje i folket. Drepen i 1186 og blei kåra til Danmarks fyrste helgen. Måla av Broder Ole  Foto: Broder Ole har mala

Nyhende

Det er Svein Barmen, tidlegare rektor ved Stadlandet skule, som har fått i stand denne utstillinga. Barmen har kome i kontakt med Broder Ole på dei mange besøka han har hatt på Selje kloster, som er eit benediktinarkloster. Barmen har og besøkt han i Nederland. Ein munk i benediktinarordenen kan ikkje eige noko. Difor har han gjeve frå seg både ikon og boksamling si til Sunnivahuset i Selje.

Fortener merksemd

Svein Barmen meiner at bilda til Broder Ole fortener merksemd. Han er amatør, men har ein stor produksjon av ikon, opplyser Barmen. På utstillinga kan publikum no sjå det Broder Ole har produsert dei siste 4-5 åra. Han har levd heile livet i utlandet og har utvikla sin eigen måte å måle på. Motiva er gjerne helgenar i den katolske kyrkja.