Sparebankstiftinga med midlar:

Gir lokale gåver

Hittil i år har 22,5 millionar kroner av overskotet til Sparebanken Sogn og Fjordane gått tilbake til prosjekt over heile fylket.

Stiftinga Sagastad på Nordfjordeid er mellom dei som har fått midlar frå Sparebankstiftinga. Dei har fått 50.000 kroner til vikingskipet som er under bygging.   Foto: Ingebjørg Nilsen Stokkenes

Fakta
Nyhende

Kvart år deler Sparebankstiftinga i Sogn og Fjordane ut gåvemidlar til kultur, idrett og næringsretta prosjekt.

– For oss handlar gåvetildelingane om samfunnsansvaret vårt, og vi følgjer ein sterk sparebanktradisjon ved å gi tilbake til lokalsamfunnet. Det er dei to eigarstiftingane våre som forvaltar overskotet, men gåvene og verdiane er det banken og kundane til banken som har skapt. Vi er stolte over å kunne vere synlege lokalt, både gjennom gåvene frå stiftinga, men også gjennom sponsoravtalar og eigne gåver gjennom banken, seier administrerande direktør i Sparebanken Sogn og Fjordane, Trond Teigene.

Utbyttet frå banken har resultert i over 16 millionar kroner i gåver så langt i år. Fleire av desse er prosjekt som går over fleire år. Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane har ei ny tildeling til hausten.

– Lokalt eigarskap, lokale arbeidsplassar og lokalt engasjement er viktige drivkrefter for Sparebanken Sogn og Fjordane, seier Teigene.

Lokale gåvemidlar

Fleire lag og organisasjonar og foreiningar i Fjordabladet sitt dekningsområde har fått tildelt gåvemidlar:

Bryggja Grendahus SA: møterom kr 10.000.

Bryggja Grendahus Vel: nye møblar kr 10.000.

Bryggja Skyttarlag: utstyr til barn kr 10.000.

Bryggja Utviklingslag: discgolfbane kr 10.000.

Eid Frivilligsentral: utstyr til bua kr 50.000.

Freidig 4H – ryddedugnad kr 6.000.

Furorestipend: Alexander Raftevold kr 50.000.

Hornindal Næringslag: folkepark kr 50.000.

Hornindal og Markane Skyttarlag: fibertilkobling kr 20.000.

Stad Bygdehus: stibygging kr 30.000

Stadlandet ul/Blikken: utbetre grendehus kr 70.000.

Stiftinga Sagastad: vikingskip kr 50.000

Stårheim Idrettslag: fritidspark kr 100.000.