Fotballsjefen og den islandske modellen

Det krev disiplin å halde ved like eit gammalt gardshus, men det er ikkje noko problem for Svein Olav Myklebust, for disiplin vil han ha meir av.

Svein Olav Myklebust på heimgarden rett ovanfor Fjordane folkehøgskule på Nordfjordeid. Han har no tatt over garden, og nyttar den flittig som fritidsbustad for seg og familien.   Foto: Yngve Tolaas

Nyhende

Eidaren Svein Olav Myklebust har i fleire tiår vore den øvste sjefen for fotballen i fylket. Han har følgd samfunnsutviklinga tett, og sett endringar både av positiv og negativ art. I 2008 var representantar for Sogn og Fjordane Fotballkrets (no NFF Sogn og Fjordane) på studietur til Island. Ti år seinare ser Myklebust at islendingane gjorde nokre grep som har vist seg å ha svært positiv effekt.

– Utgangspunktet for turen var at vi ville finne ut kvifor Island lykkast så godt i fotball og andre idrettar med så få innbyggarar. Svaret var at dei hadde gjort nokre enkle, konkrete grep. Ikkje noko hokuspokus, føleri eller synsing, seier ein engasjert Myklebust.