– No skal kona få sitt

– Eg blir ikkje pensjonist. Eg har mange ting på gang, har framleis lyst til å vere med på å skape noko, understrekar avtroppande driftsteknikar i Eid kommune, Reidar Vonheim (64).

– Det hjartet mitt brenn mest for er Harpefossen, seier avtroppande driftsteknikar i Eid kommune, Reidar Vonheim. Han finn roa her i stabburet, og hit inviterer han gjerne nye og gamle hyttevenner til ein god prat og ein øl.  Foto: Anna Wuttudal

Nyhende

Reidar Vonheim byrja i Eid kommune i 1979, og gir seg no etter 39 år på same arbeidsplass. Formelt sett er 31. august siste arbeidsdag i driftsavdelinga. I kommunen har han jobba mest med VA, vatn og avløp, den infrastrukturen som ligg under bakken som vi ikkje ser, men som er avgjerande for at vi skal ha ein god kvardag.

Var arbeidsformann

– Eg har slite ut såpass mange driftssjefar at det er vel på tide at eg gjev meg, ler Vonheim, som er ein av dei med lengst fartstid i Eid kommune. Han tok til i Kristen Brynestad si tid som kommuneingeniør og med Reidar Nes som arbeidsformann. Då Nes slutta, fekk han sjølv det ansvaret, og var arbeidsformann inntil for 6–7 år sidan då han gjekk ned i stillingsprosent og overlét stafettpinnen til Per Bøen. Sidan då har han jobba mest med VA-prosjekt, som Korsen-Hjelle, knakking av vassleidningane i Kaldekloven og utbygginga av Nordfjordeid vassverk.