Planlegg samarbeid med engelsk høgskule:

Vil ha musikal-landslinje

Eid vgs. har i mange år satsa tungt på oppsetjing av musikalar, no ønskjer dei, saman med mellom andre Kulturskulen i Eid, å ta dette eit steg vidare, og kanskje på sikt få etablert ei landslinje for musikkteater.

Eid vidaregåande skule er i startgropa med eit spennande prosjekt innan musikkteaterutdanning, som mellom andre involverer utanlandske lærekrefter innan bransjen. Torsdag var både og kulturminister Trine Skei Grande på vitjing, her saman med lokale talent. Frå venstre: Martha Pavelich, Runa Bergem, Simon Pavelich, kulturminister Trine Skei Grande, Asbjørn Hagen, Ida Bredesen, Tuva Nyhammer Taklo, Johanne Ilje, Ingrid Kayser og Mia Bird, Creative Director, BRICTT (Brighton Institute for Contemporary Theatre Training).   Foto: Privat

Nyhende

Arbeidet er førebels heilt i startgropa. Ei gruppe med aktørar, mellom anna frå Eid kommune og Eid vidaregåande skule, jobbar med å utvikle dette, og planen er å samarbeide med den engelske musikk-utdanningsinstitusjonen Brighton Institute for Contemporary Theatre Training (BRICTT), som har koplingar til British and Irish Modern Music Institute (BIMM).

Torsdag var Mia Bird frå BRICTT på vitjing på Nordfjordeid for å diskutere eit mogeleg samarbeid, og kulturminister Trine Skei Grande (V) vart orientert om dei førebelse planane.