Nye Førde sjukehus

Skal ikkje gå ut over Nordfjord

– Nye Førde sjukehus er spennande for den totale utviklinga i Helse Førde, også for nordfjordingane, seier Tone Holvik, stadleg leiar ved Nordfjord sjukehus.

– Det kan bli endringar i Førde, Lærdal og Nordfjord, men strukturen ligg der og skal ikkje gjerast noko med, seier f.v.kommunikasjonssjef Terje Ulvedal, her saman med Tone Holvik, stadleg leiar ved Nordfjord sjukehus, og Gunvald Ludvigsen ved Nordfjord psykiatrisenter.   Foto: Ingebjørg Nilsen Stokkenes

Nyhende

– Førde sjukehus slik det står i dag tilfredsstiller ikkje dagens krav. Difor skal det brukast 1,5 milliardar kroner på nye Førde sjukehus, fortel kommunikasjonssjef Terje Ulvedal i Helse Førde.

– Nordfjord sjukehus har hatt si omstillingsperiode, der ein har fått gjort mykje tilpassingar, seier Holvik, og viser til at det også må gjerast tilpassingar i Førde.