Frustrert lensmann

Beklagar at det tek tid

– At det no tar lenger tid å få tak i politiet er ei kjent problemstilling, fortel lensmann Tormod Hvattum ved Nordfjord lensmannskontor.

– Frå heile Sogn og Fjordane har vi fått reaksjonar på at det tek for lang tid å få kontakt med politiet. Slik det er i dag kan vi ikkje ha det, innrømmer lensmann Tormod Hvattum.  Foto: Arkiv

Nyhende

Han forstår dei mange reaksjonane over at det tar lang tid å få kontakt med politiet på ettermiddag og kveld.

– Det er heilt riktig at det er slik i dag, etter at ein la om til Vest politidistrikt. Men det vert jobba med saka for å styrke operasjonssentralen i Bergen, så ein kan ta telefonen på ein betre måte. Eg er heilt einig i at det har blitt dårleg, og det beklagar eg, seier lensmann Hvattum.