Selje kloster:

– På linje med Nidarosdomen

– Dette er ein stad som alle nordmenn bør besøke, ein sentral stad på linje med Holmenkollen og Nidarosdomen.

Søndag feira Bjørgvin bispedøme 950 år med ei festgudsteneste der H.M. Dronning Sonja var til stades. Dronninga var i strålande humør, og omgitt av både geistlege og andre prominente gjestar. Ho såg ut til å vere genuint interessert i historia om klosteret og St. Sunniva.  Foto: Anna Wuttudal

Nyhende

Det seier ein entusiastisk Eid-ordførar Alfred Bjørlo. Han meiner at Selja med klosterruinar, Olavsstein og pilegrimslei er kulturminne som må utviklast til å bli eit endå tydlegare turistmål.

Fylkesordførar i Sogn og Fjordane Jenny Følling er samd i at dette er ein unik stad.