Skal vere prosjektleiar for nye Stad kommune

Frå rock til politikk

I 2003 var Rune Schanke Eikum med på på starte suksessfestivalen Malakoff. No vil han lage ein suksess ut av nye Stad kommune.

Rune Schanke Eikum bur i dag i Oslo og jobbar i bedriftsrådgjevingsselskapet Tinkr. Han er leigd inn som prosjektleiar for å byggje nye Stad kommune. 

Nyhende

Rune Schanke Eikum er leigd inn som prosjektleiar for nye Stad kommune. Det skal etablerast ei prosjektgruppe med ein representant for kvart av dei politiske partia. I tillegg skal ordførarane i Eid og Selje sitje i prosjektgruppa. Det er denne gruppa Rune Schanke Eikum skal vere leiar for. Han skal leie eit kreativt og innovativt arbeid fram mot nye Stad kommune i 2020. Der målet er nyskaping, involvering og til slutt vekst og folkeauke.