Økonomisk handlingsrom:

Gjere ting betre enn i dag

– Dei økonomiske innsparingane ligg i at to kommuneadministrasjonar blir til ein.

Rasjonaliseringsvinst: Eid-ordførar Alfred Bjørlo (V) meiner det ligg ein rasjonaliseringsgevinst når to kommunar blir til ein. Innsparingar vil i hovudsak ligge i dei sokalla «rådhusfunksjonane», seier han.   Foto: Anna Wuttudal

Nyhende

I etterkant av det siste møtet i Fellesnemnda for Eid Selje kom det til eit ordskifte mellom Eid-ordførar Alfred Bjørlo (V) og Gunn Sande (Sp), kommunestyrerepresentant i Selje. Bakgrunnen var den framtidige økonomien i Stad kommune. Inntekter og utgifter, og statlege overføringar.