Livleg handel i nærbutikken i Davik

Davikarane handlar helst i nærbutikken i bygda. Butikken har eit bra stort og variert vareutval.

OPPTATT MED VAREBESTILLING: Butikksjef Siv Merete Bakke på kontoret i Nærbutikken. FOTO: POL  Foto: Per Ole Lefdalsnes

KAFFI OG LESEKROK: Nærbutikken i Davik har kaffi- og lesekrok. Per Hausle, pensjonert bonde, les gjerne Fjordabladet. FOTO: POL  Foto: Per Ole Lefdalsnes

Nyhende

Har fått avtale med Coop Vest

Tradisjonsmat etter bestaoppskrifter

 

Butikksjef Siv Merete Bakke opplyser at ho har vore butikksjef i Nærbutikken i 3-4 år. Det er i alt fire personar som arbeider i butikken som er ein del av Norgesgruppen.

Bakke fortel vidare at det er bygdefolket gjennom Davik Eigedom som eig bygningen.

Butikken er ein viktig sosial møteplass i bygda. Her kan ein møte og prate med folk etter å ha gjort ein god handel.


Utviklingslaget har sett i gang med omfattande restaurering

Apostlane i Davik blir fulltalege igjen


Har suksess med fysioterapi på Davik