Ikkje større inntekter

Gunn Sande (Sp) meinte å ha forstått det slik at Stad kommune ville få meir i overføringar frå staten enn det Eid og Selje får i dag. Dette vart avvist av økonomisjef i Eid og Selje, Ole Starheim.

Ikkje meir pengar: Overføringane frå staten vil vere dei same for Stad kommune som dei samla er for Eid og Selje i dag, seier økonomisjef Ole Starheim.   Foto: Anna Wuttudal

Nyhende

–Ut frå dei modellane vi har å halde oss til, så reknar vi med at overføringane frå staten blir om lag det same som Selje og Eid samla sett har i dag. Det er denne realiteten vi byggjer våre økonomiske modellar på. Dersom vi ønskjer å skaffe oss sjølv større økonomisk handlingsrom, er det utgiftssida og eventuelt andre inntekter vi må sjå på. Når vi no byggjer ein ny organisasjon, så tek vi sikte på å gå ut i null/balanse, sa Ole Starheim.


Åslaug Krogsæter:

–Tenk nytt

 

Bryggja

–Det blir sagt at når Bryggja blir ein del av Stad kommune, så vil det bety rundt 30 millionar meir i overføringar.