Åslaug Krogsæter:

–Tenk nytt

Under møtet i Fellesnemnda og Partssamansett utval sist torsdag fekk medlemmane i nemnda ein grundig gjennomgang av arbeidet som er gjort, og korleis ein tenkjer vidare framover.

God framdrift: Programleiar Åslaug Krogsæter hadde ein grundig gjennomgang av framdrifta i samanslåingsprosessen av Eid og Selje kommunar.  Foto: Tormod Flatebø

Nyhende

Etter å ha summert opp kva som er gjort, tok programleiar Åslaug Krogsæter tak i det som no står for tur. Ikkje minst handlar det om korleis ein ny organisasjon skal sjå ut, og korleis ein tenkjer seg å løyse oppgåvene i ein ny kommune.

– Vi må tenke nytt, både i høve korleis oppgåvene skal løysast, kven som skal vere med å løyse dei, og korleis tenestene skal organiserast gjennom samspel mellom ulike yrkesgruppe og omgjevnadane, sa Krogsæter.