Opplagsauke for Fjordabladet

Fjordenes Tidende og Fjordabladet og er dei to avisene her i Sogn og Fjordane som hadde størst prosentvis auke i opplaget i fjor.

Tre av avisene i Nordfjord hadde opplagsvekst i 2017.  

Nyhende

I dag vart opplagstala for 2017 offentleggjort. Alle avisene i Nordfjord har hatt netto vekst i opplaget, med eitt unntak. Firda Tidend som har hatt det mest stabile opplaget i fleire år, går i 2017 tilbake med 53 i opplag. Dette viser tala frå Mediebedriftenes Landsforening.

I Nordfjord er det Fjordenes Tidende som har størst vekst, med Fjordabladet på andre plass. Nettoopplaget til Fjordabladet auka med 34 samanlikna med 2016, medan Fjordenes Tidende hadde ein vekst i opplaget frå 2016 til 2017 med 69.

 I Sogn og Fjordane er det åtte avistitlar. Fem har framgang, medan tre går tilbake. Sogn avis har den største tilbakegangen, med 221 mindre i opplag i 2017 samanlikna med 2016. Største veksten i opplaget frå 2016 til 2017 er det avisa Firda i Førde som har, med 71.

Ned på papir – digital auke

Opplagstala viser vidare at alle avisene i Sogn og Fjordane har nedgang på papir, men at alle bortsett frå to titlar har god auke på digitale abonnentar, som gjer at nettoopplaget aukar. Også her er det Sogn avis som har den største tilbakegangen.

Lokalavisene står sterkt

Av ei pressemelding frå Landslaget for Lokalaviser går det fram at

lokalavisene fortsatt står sterkt blant folk i Norge.

«Godt lokalt innhold som utgis både på nett og papir gjør at mange aviser fortsatt vokser.

Landslaget for lokalaviser (LLA) legger i dag fram nye opplagstall for over 100 av lokalavisene i Norge, særlig fådagersavisene som kommer ut i bygder, tettsteder og bydeler landet rundt. Over en tredjedel av disse lokalavisene øker opplaget, øvrige aviser går noe tilbake det siste året. Samlet sett går LLA-avisenes opplag ned med beskjedne 0,23 prosent fra det ene året til det andre. Over tid har opplaget til lokalavisene vært stabilt.

Sandnesposten går aller mest fram blant lokalavisene og er årets opplagsvinner. Avisa øker med 876 eksemplarer og fortsetter slik den flotte opplagsveksten som lokalavisa har hatt de siste årene.

– For oss i Sandnesposten er det svært gledelig å se at vi nok en gang har et framgangsrikt år bak oss. At vi nå går opp med 876, altså en økning på 19 prosent, er eventyrlig, sier ansvarlig redaktør Frode M. Gjerald og daglig leder/markedssjef Jørn Holmen.

– Forklaringen på veksten er systematisk opplagsarbeid over tid, der vi har gått på hver dør i kommunen vår og tatt en avisprat med innbyggerne. I tillegg forsøker vi å forbedre avisen vår hele veien, sier lederne i Sandnesposten.

Avisa kommer ut tirsdager og torsdager på papir – og publiserer på nett gjennom hele uka. Alt i alt har Sandnesposten et opplag på 5499. Vestby Avis, Askøyværingen, Strilen og Vestnytt er også blant lokalavisene som har gjort det svært godt det siste året.

De over 100 lokalavisene tilknyttet LLA har et samlet netto-opplag på nesten 330.000 eksemplarer. Generalsekretær Rune Hetland i LLA sier at lokalavisene står meget sterkt i befolkningen:

– Lokalavisene tar samfunnsansvar og er lim og lupe i lokalsamfunnet. Avisene våre bygger lokal identitet og engasjement i nærmiljøet. Flere lokalaviser satser nå på en kombinasjon av nett og papir, og det gleder oss at leserne setter pris på å få innholdet vårt på forskjellige plattformer. Vi ser også at en rendyrket nettavis som Alvdal midt i Væla/Tynsetingen vokser med 340 nye betalende abonnenter. Dette er et eksempel på at folk gjerne betaler for god lokal og troverdig journalistikk. I tillegg er lokalavisene en effektiv markedsplass for lokale og nasjonale annonsører, sier LLAs generalsekretær.»AvisNetto Opplag 2017Netto opplag 2016Endring Netto opplagEndring %
Firda10 94410 87371+0,7
Firda Tidend2 8532 906(53)-1,8
Firdaposten4 7494 70742+0,9
Fjordabladet24702 43634+1,4
Fjordenes Tidende4 4724 40369+1,8
Fjordingen 3 7343 72113+0,3
Sogn Avis8 7728 993(221)-2,5
Ytre Sogn Avis1 4151 457(42)-2,9

Tabellen viser nettoopplaget til avisene i Sogn og Fjordane i 2017 samanlikna med tilsvarande tal i 2016.