Kontrollerte 389 køyretøy i Måløy

Nyhende

Statens vegvesen gjennomførte i dag kontroll i Måløy der det vart kontrollert bruk av bilbelte, dokument og generell kontroll med hovudfokus på lette køyretøy. Det vart kontrollert 389 køyretøy og skrive ut tre gebyr for manglande bruk av bilbelte og to mangellappar på grunn av feil/manglar på billys.