Utbetring av veg på ytre Skårhaug

  Foto: Arkivfoto

Nyhende

Masseuttak på Ytre Skårhaug

– Vegen er trygg

 

Kveen AS får oppdraget med vegutbetring på Ytre Skårhaug for Eid kommune. Innan utgangen av fristen  hadde det kome inn seks tilbod. Tilbodet frå Kveen vart vurdert til å vere det tilbodet med lågast pris og er derfor innstilt som vinnar av konkurransen.

Dei som har levert tilbod er Geir Sandal AS v/ Rune Eriksen, Kveen AS v/ Jon Gudbrand, Kveen Øvre-Flo, Mesta AS v/Bjørn Inge Falling, Norsand AS v/ Svein Vedvik, Per Røyrhus AS v/Salve A Røyrhus og Volda Maskin AS v/Jon Grebstad.

Karensperioden går ut 14.feb., og kontrakt blir ikkje skrive før fristen er ute.