Parkert i 45 timar

Under ein kontroll Statens vegvesen hadde på Kjøs onsdag kveld og natt til torsdag vart ein sjåfør meld for brot på køyre og kviletida.

Illustrasjonsfoto. 

Nyhende

Sjåføren hadde ikkje teke dei pålagde vekekvilane slik forskrifta krev, og vart difor følgt til Stryn, der han vart teken hand om av politiet, og parkert i 45 timar.

Totalt var det 35 køyretøy inne på kontrollplassen. 17 av køyretøya  vart kontrollerte, melder Statens vegvesen.