Har vedteke vegnamn i Eid

Fylkesveg 663 på sørsida av Eidselva frå krysset E39 v/Skipenes bru til E39 på Nor heiter no Norsvegen. (Arkivfoto) 

Nyhende

Kommunestyret i Eid har samrøystes vedteke namnenemnda sitt forslag til vegnamn, med følgjande unntak som blir sendt tilbake til namnenemnda for ny vurdering: 1. 1660 Myroldhaugen, 2. 2020 Tippaåsen og 3. 5020 Hundvikvegen.

Det er eit sterkt ynskje frå ambulanseteneste, politi, brannvesenet, transportnæringa og posten om at vegadresser vert teke i bruk.