Får 30 barnehageplassar

  Foto: Inger Træen

Nyhende

Kjølsdalen Montessoribarnehage SA har fått godkjenning for 30 faste barnehageplassar i aldersgruppa 0 – 6 år. Kommunestyret i Eid gjorde endeleg vedtak om dette i møte torsdag.

Ein følgjer nasjonale retningsliner for tildeling av tilskot til private barnehagar. For komande år vert tilskotet utrekna etter tal barn som har teke imot tildelt plass og byrja i barnehagen innan teljedato som er den 15.12.17.


Positiv utvikling i Kjølsdalen krins

Får 30 barnehageplassar